Tesla OPUS-3 (mini-humbucker)

Pris:
490 SEK
Inkl. 25% Moms

OPUS-3 är en mini-humbucker i gammal vintage Gibson stil som levererar ett starkt och klart ljud. Stallmicken är virad ca 15 % mer än halsmicken vilket ger perfekt balans i ljud och ton. Lämplig för rock, jazz, funk, blues, metal, pop, country.

Halsmick - rent

Hals och stallmick - rent

Stallmick - rent

Halsmick - dist

Stallmick - dist

Jam