Köpinformation - Klimatet och våra gitarrer

Vi strävar efter att vår verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt. Därför klimatkompenserar vi för de utsläpp som sker. Vi väljer också DHL:s miljöfrakt för våra leveranser.

För att ditt köp av gitarr inte ska göra något avtryck i klimatet så klimatkompenserar vi för tillverkningen och alla transporter. Vi gör en beräkning av utsläppen av klimatgaser från utvinning av råvaror till att gitarren levereras hem till dig. Därefter köper vi utsläppsrätter vilket i praktiken innebär att någon annan måste minska sina utsläpp motsvarande vad ditt köp av en ny gitarr åstadkommer.

Vi väljer också DHL:s miljöfrakt vilket garanterar att det bränsle som går åt för att frakta ut våra gitarrer är förnybart. Någonstans i deras fraktsystem körs motsvarande mängd varor ut med en bil som går på förnybara bränslen.

Vi har en målsättning att påverka miljön så lite så möjligt - det här kommer ta lite tid och vi får försöka ta det steg för steg. Känns naturligt att försöka se till att livsbetingelserna för framtida generationers gitarrister inte försämras.

Även användningen av gitarren skapar utsläpp av klimatgaser eftersom den el som du använder kan komma från fossila energikällor. Se till att du har ett elabonnemang där elen kommer från förnybara energislag såsom vatten, vind, sol och biobränslen. Själva har vi tecknat elavtal med leverans av el producerat av vatten och vindkraft.

Vi har också lite andra ambitioner, dvs att tillverkningen av våra gitarrer sker på ett sjysst sätt, bl a när det gäller arbetsmiljö och löner för de som tillverkar dem. Vi är ett litet företag. Det finns mycket att göra. Våra resurser är lite begränsade och räcker inte till allt vi vill. Rom byggdes inte på en dag men vi håller processen igång.

Vi förser våra lokaler med förnybar energi när det gäller både uppvärmning och el. Våra fordon körs på E85 (bioetanol) och el (plug-in-hybrid) för närvarande.

Rock On!

Redovisning av utsläpp

Här nedan kan du se på vilket sätt utsläppsmängder genererats och våra köp av utsläppsrätter som neutraliserar dem.

Exempel År 2015 Leveranser av produkter, beräknat med hjälp av NMT godskalkyl

Utvinning,transporter, tillverkning   Utsläpp av koldioxid  1885 kg  

Sjöfrakt                                                 Utsläpp av koldioxid    128 kg

Lastbil (miljöfrakt)                               Utsläpp av koldioxid      71 kg

Flyg                                                       Utsläpp av koldioxid    948 kg

Personbil                                             Utsläpp av koldioxid    923 kg

redovisnig Köp av utsläppsrätter

År 2012 Köp av utsläppsrätter av Naturskyddsföreningen     1 ton koldioxid
År 2013 Köp av utsläppsrätter av Naturskyddsföreningen     2 ton koldioxid
År 2014 Köp av utsläppsrätter av Naturskyddsföreningen     3 ton koldioxid
År 2015 Köp av utsläppsrätter av Naturskyddsföreningen     4 ton koldioxid
År 2016 Köp av utsläppsrätter av Naturskyddsföreningen     6 ton koldioxid 
År 2017 Naturskyddsföreningen har slutat sälja utsläppsrätter - vi letar efter annan säljare. 

FGN Odyssey Jos