cites - nya handelsregler för hotade växt och djurarter

CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) reglerar handel med utrotningshotade träslag. Det finns två olika nivåer av skydd. I bilaga A listas de mest hotade växt och djurarterna. I bilaga B listas de som riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras noggrant.

Den 2 januari 2017 infördes  nya uppdaterade handelsregler. Det påverka handel med musikinstrument byggda av exklusiva material (regnskogsträd) oavsett om du säljer som privatperson eller företag. Till dessa exklusiva material ingår främst greppbrädor av sk. rosewood, men även ebenholst från Madagaskar, båda listade i B-listan. Sedan tidigare har det varit förbjudet att handla med varor tillverkade av Brazilian rosewood (Dalbergia nigra- listat på A-listan). 

Huvudregeln inom EU är att all kommersiell aktiviteter med arter listade i bilaga A är förbjudet. För handel med B-listade varor tillverkade före 2 januari 2017 krävs krav på bevisning. Tillverkning efter 2 januari 2017 kräver tillstånd.  

Vid försäljning av instrument med A- eller B - listade arter
Grundregel är att har du ett instrument som innehåller A - eller B - listade arter så måste du vid försäljning kunna visa att instrumentet har laglig grund.

Basar och gitarrer har ofta en greppbräda som är gjord av just rosewood och ibland ebenholts. Ändringarna i lagen gör att vid försäljning av instrument med rosewood eller ebenholts från Madagaska inom EU krävs att man kan visa upp att instrumentet kommit till EU och lagligt förvärvats innan den 2 januari 2017. Det kan vara ett kvitto eller någon annan dokumentation. Däremot krävs CITES-intyg om man säljer ett instrument som innehåller A-listat material inom EU. För gitarrer handlar det om Brazilien rosewood (latin: Dalbergia nigra). Såvida man inte kan bevisa att det är tillverkat före 1947 då det var tillåtet.  CITES intyg söker man hos Jordbruksverket och kostar 350 kr. 

Vid köp av instrument från oss medföljer nödvändig dokumentation
När du köper ett instrument som omfattas av CITES regler från oss på Guitarnet.se medföljer all nödvändig dokumentation som du kan behöva om du vid ett senare tillfälle vill sälja instrumentet. Vi har som mål att ersätta alla träslag som kommer från regnskogen. 

Om du köpt ett instrument från oss med rosewood 2016 eller tidigare
Följande märken och serier har krav på bevisning när du säljer det vidare

  • Green Comfort Series - serienummer som börjar på 15 eller tidigare
  • Green Master och Custom Series 
  • Gilmour Guitars
  • FGN Guitars

Du behöver ett kvitto eller annat bevis på att du köpt före 2 jan 2017. Saknar du kvitto - ta kontakt med oss.

Många träslag har inga restriktioner
Al, ask, lön och lind har inga restriktioner alls. Det är främst arter från regnskogen som är problematiska. Dels är det rovdrift - man sågar ner enorma mängder trä - många gånger helt illegalt. Ursprungsbefolkningen får sämre livsbetingelser och antalet arter på jorden minskar. Minskad mängd regnskog på jorden påverkar också klimatet.  

Att resa med sitt instrument
Du får som musiker resa med ditt instrument även utanför EU. Även om det innehåller rosewood. Det krävs inga tillstånd för högst 10 kg rosewood.