tips & tricks - uppgradering - snabba upp halsen

Här är en video om hur man kan gå tillväga för att få en snabbare hals genom att matta ner baksidan av halsen. 
Det åstadkoms genom att man mattar ner ytan på ett eller annat sätt. Det blir stor skillnad. 
Våra egna Green Guitars med lönnhals har en halvmatt lack från början. FGN gitarrerna har ofta en matt lack på baksidan. 

Green LP Black Beauty