Tips & Tricks - Problemslösning - brum & surrande oljud

Det är ganska vanligt att man med en elgitarr eller elbas får störande ljud från gitarren eller basen. Det kan bero på antingen saker i gitarren (interna) eller yttre faktorer (externa).

Gitarrmickarna är gjorda för att plocka upp ljud och därför är det naturligt med ett visst brum eller surr. Det gäller att försöka ha det på så låg nivå som möjligt för att skapa ett så rent gitarrljud som möjlgt. Det är normalt att singelcoil mickar låter mer än humbuckers. Här följer några tips på vad man kan göra.

Problem i gitarren
- Elektroniken i gitarren är inte ansluten till jord. Åtgärd; Se till att alla komponenter är anslutna till jord. De ska ha kontakt med jorden från förstärkaren via telejacket på gitarren. T ex om det brummar mindre när man lägger handen på strängarna är förmodligen inte stallet jordat, sladden som jordar stallet kan ha lossnat eller så finns den inte alls. Fram med lödpennan och löd fast en förbidelse till stallet.
- Elektroniken i gitarren är otillräckligt avskärmad. Åtgärd: Använd skärmfärg och metallfolie för att skärma av mickar och övrig electronik. De ska ha kontakt med jorden för att fungera. Sätt en sladd från jord till en skruv i färgen eller metallfolien. Hur gör man? Läs mer här
- Mickarna är av dålig kvalite. Åtgärd: byt mickar.

Problem i riggen(förstärkare, effektpedaler, etc)
- När man använder flera förstärkare och effektpedlaler kan det uppstå mer störrande ljud. Åtgärd: Använd så korta signalkablar som möjligt när du kopplar ihop din utrustning. Signalkablar av dålig kvalité kan orsaka störning. Du kan koppla in en efter en för att se om det är någon speciell komponent i din rigg som skapar mest störningsljud. Se till att du har rätt strömförsörjning till respektive komponent. T ex en batterieliminator som inte ger rätt spänning kan orsaka störning.

Yttre faktorer
- Lampdimmer och liknande ljusreglering. Denna störning låter som ett spetsigt knatter och stör mest när ljusregleringen går på halvfart. Åtgärd: Det finns speciellt noggrant avstörda dimmer att köpa för dyra pengar, men är tyvärr inte tillräckligt bra för att få tyst på gitarren. Det enda som hjälper är dimmer avstängd i "klickläge". Liknande knatter eller surrstörning kan också komma från datorskärmar, som är placerade nära gitarren, mixerbordet eller rackutrustning. Stäng av eller förflytta dig. Ofta finns det små områden i lokalen som genererar mindre brum.

-Nättransformatorer som sitter i gitarrförstärkare och andra apparater, denna störning låter mer som ett dovare surr eller brum. Åtgärd: håll så långt avstånd mellan gitarren och förstärkaren som möjligt. Det finns också en hel del andra störkällor som golvvärmeslingor i bostadsrum och lokaler, eller om du repeterar i en källarlokal som gränsar till ett pannrum där det finns ett gigantiskt elvärmeaggregat eller närliggande elcentral med stora omformare/ställverk, så kan du också få liknande störningar. Prova och förflytta dig och se om störningen minskar.

Spänningsadaptar/batterieliminatorer som kan ligga intrasslade i alla "kabelhärvor" bak på rackskåp och apparat-cases - kan också skapa problem. Eftersom dessa innehåller transformatorer eller switchade nätaggregat, så överförs störningar till närliggande signalkablar.

- Ett annat vanligt brumproblem är så kallade brumslingor "ground loops" som du får när fler skyddsjordade apparaters nätsladd ansluts till samma eluttag, och dessutom har förbindelse med varandra via signalkabeln. Åtgärd: Se till att bara en av apparaterna sitter i ett skyddsjordat nätuttag.