Tips & tricks - problemlösning - döda toner

Det är ganska vanligt att det kan uppstå så kallade döda toner utmed greppbrädan. Det kan va vissa strängar eller vissa områden på greppbrädan som fenomenet uppstår. Ibland kan det försvinna av sig självt. Detta hänger samman med att vi har olika luftfuktighet under året och halsen tar till sig och släpper ifrån fukt och därmed ändrar den form. När det är hög luftfuktighet så tar halsen till sig fukten och trät sväller något - dragstången spänns och drar halsen bakåt. Under vintern när luftfuktigheten är låg sker det omvända. Trät torkar och krymper - strängarnas tryck på halsen gör att du får en böj inåt istället.  

Det är ofta relativt enkelt att åtgärda problemen. Är det toner vid 1:a eller 2:a bandet så har du fått en så kallad back bow, dvs halsen har rört sig från strängarna, dragstången spänner halsen bakåt. Du kan trycka ner 6:e strängen vid första och sista bandet samtidigt. Ligger strängen emot på mitten har du back bow. Släpp lite på dragstången och problemet är borta, prova 1/4:e dels varv i taget till du får en rak eller lätt böjd hals åt andra hållet. Det tar 3-4 minuter för trät att anpassa sig. Så vänta en stund innan du kontrollerar halsen. 

Få du döda toner högt upp på halsen vid halsmicken så är det oftast enklast att höja stallet något. Blir man inte nöjd med stränghöjden är ofta en bandslipning nödvändig. Man kan slipa ner enskilda band eller slipa hela halsen. 


Ibland kan spåren i sadeln blivit för djupa - antingen byter man sadel eller kan man fylla i spåret - se video nedan.

Läs även problem med skramlande strängar 

 

Döda toner vid 1:a / 2:a banden - back bow

För djupa spår i sadel