Tips & tricks - problemlösning - gitarren stämmer inte

Ibland tycker vi inte att gitarren stämmer trots att vi har intonerat den väl - bara lugn - det är helt i sin ordning. Även den mest välbyggda, väljusterade och välintonerade gitarren stämmer inte helt korrekt över hela halsen. Så är det bara.


När alla sex strängar ger rena oktaver mellan den öppna strängen och 12:e bandet bör man även kolla 5:e bands och 17:e bands toner. (Om din stämapparat inte kan läsa tonen C - gäller vissa "guitar tuners" - kan du använda 4:e och 16:e banden på G-strängen.) Kolla väldigt noga att de öppna strängarna stämmer korrekt först. Skriv upp vilka strängar som läser respektive lågt eller högt vid 17:e bandet jämfört med 5:e bandet. Oftast ser man en tydlig tendens - att gitarren stämmer bättre i ena änden än i den andra. Då får man bestämma sig för vilken ände som är viktigast.

 

Om du spelar mest ackord på de första fyra-fem banden är det förstås bäst att optimera de lägre positionerna. Om du däremot uppehåller dig ofta uppe över 12:e bandet, och särskilt om du spelar intervaller eller ackord på flera strängar, är det bättre att prioritera de övre.

För att till exempel hantera en tendens att tonerna blir för höga uppe vid 17:e bandet får man acceptera oktaver som är lite låga i jämförelse med de öppna tonerna. Om däremot 5:e bandet är för lågt får man justera oktaverna lite för högt mot de öppna tonerna. Med detta borde gitarren stämma tämligen tillfredställande över hela registret.

Om man fortfarande inte är nöjd kan man överväga andra åtgärder vilket ofta innebär att man får koppla in en gitarrtekniker som eventuellt flyttar övre sadeln (om de två-tre första banden spelar lite för högt jämfört med de öppna tonerna). Det kan också bli frågan om andra åtgärder. Ibland kan det vara att köpa en ny gitarr.

 

 

Pickupernas påverkan

Ibland kan pickuperna spela oss ett spratt. Deras magnetfält kan påverka strängen så att det låter ostämt - lösning - justera avståndet mellan pickup och sträng. Se nedanstående video

FGN Odyssey JOS Pris 6990:-