Tips & Tricks - Så skapas tonen - Träslag

Ljud och utseende uppfattas subjektivt av varje enskild gitarrist. Trä är dessutom ett levande material och varje bit är unik. Vi ska här ändå försöka återge hur några vanliga material generellt uppfattas påverka ljudet i en gitarr. Viktangivelser nedan baseras på en ordinär stratocasterkropp.
Längst ner på sidan hittar du lite om svenskt trä. 

Gitarrkropp

Generellt kan man säga att de lättare träslagen ger ett varmare, fylligare ljud medan de tyngre ger mer "topp", attack och sustain. Ett tyngre trä ger mindre "botten" och mellanregister. 

Att välja träslag beror på många olika saker inte bara vilken ton man är ute efter. Vikten  har stor betydelse för många. En del gillar tunga gitarrer och en del gillar lätta. Har man har långa gig är en lätt gitarr att föredra. Utseendet spelar också ofta en stor roll - man vill ha en vacker gitarr. Många exotiska träslag används mest för utseendets skull. 
 

Samma träslag skiljer sig i ljudegenskaper beroende på var i världen trädet växer. Det kan också vara lokala prisskillnader.

  

Lind (Basswood)
är mycket lätt - runt 1,5 - 1,8 kg. Råvaran är billig och lätt att forma. Det har en mild ton med moderat attack och bra sustain. Lind är rätt alround men passar bra till "lead" gitarrer. Det är ett mjukt trä som inte tål kraftiga stötar. Då blir det märken i träet. Utseendemässigt är det ganska tamt. 
 

Poppel

är ett lätt träslag. Lite som Lind dvs råvaran är billig och lätt att forma. Tonen är lite dovare än Lind. Mellanregistret betonas i de lite lägre registerna. Kan fungera bra ihop med ett Floyd Rose stall som är lite metallisk i tonen (mycket diskant) om man är ute efter det ljudet.
 

Al (Alder)
är lätt - c:a 1,8 - 2 kg - och tåligare än basswood. Al låter varmt och fylligt, och har ett mycket balanserad ljud, jämn och klar över hela registret, med moderat attack, jämn decay, och bra sustain. Ett bra val för den som vill täcka en mängd musikstilar. Har även en vacker ådring. 
 

Mahogny
Mycket fylligt och varmt ljud med mjuk attack och lång, sjungande sustain. Ett mycket musikalisk träslag. Öppna porer. Mycket välljudande tillsammans med en laminerad topp. Mahogny är snyggt. Vikt - c:a 2,25 - 2.75kg.
 

Hård ask (hard ash)
kan vara vackert ådrad, men är mycket tung - c:a 3,5 kg. Det har ett klart, toppigt ljud med mycket snabb attack och lång sustain, som saknar värme och övertoner och med ett ljud åt banjohållet.
 

Swamp ash (variant av hård ask)
är lätt - 1,75 - 2 kg - och ofta mycket vackert ådrad. Den är samma art som hård ask, men den växer i sumpmarker. Detta lätta trä är mycket eftertraktat till gitarrer. Den ger maximal "twang factor" - ett distinkt, ringande ljud med snabb attack och klingande övertoner, ett utmärkt val till enkelspoliga mikar och svajstall med fjädrarna på baksidan.
 

Korina(Limba)
Korina påminner mycket om mahogny i vikt, struktur och ljud, men färgen skiljer. "Vit" korina är brunaktig med mörka ådringar. "Svart" korina är lättare och mörkare med vackrare ådringar. 

Koa
Koa är ett bra tonträ som låter ganska likt mahogny, fast med lite mer topp. Mönstrad koa är mycket vackert. Ett utmärkt val för baskroppar och - mönstrad - som laminerad topp. Öppna porer. Vikt - c:a 3 kg.

Lacewood 
Lacewood har ett mycket ovanligt mönster av stora och små ljusa fläckar(prickar), liknar lite ett ödleskinn. Grundfärgen varierar från rosa till rödbrunt. Låter ungefär som mahogny, öppna porer. Vikt - c:a 2,8 - 3 kg.

Redwood
Spektakulärt ådrad "rödved" finns till laminerade toppar. Passsar bra för cowboy gitarrer. Redwood är ett utmärkt tonträ och ganska lätt att lackera. Vikt - c:a 2 kg.

Valnöt
Valnöt är väldigt snyggt.  Låter ganska likt hård lönn, fast lite varmare. Det ger snabb attack, klart ljud och lång sustain, men med svaga övertoner. Valnöt lämpar sig bra för oljefinish, eftersom det är ganska fett. Öppna porer. Vikt - c:a 3 kg.

Zebrawood
Zebrawood har ett karaktäristiskt mönster med ljus- och mörkbruna ränder, därav namnet Zebra. Utseendet varierar mycket lite från bit till bit. Ljudmässigt påminner det mycket om valnöt. Stora, öppna porer. Tung - c:a 3 - 3,5 kg.
 

Mjuk lönn
Vackert ådrad (flammig eller quilted) mjuk lönn är läckert till laminerade toppar. En massiv kropp av mjuk lönn har en neutral ton, är populärt bland gitarrister som använder många effekter. Ljudet är klart och briljant med snabb attack och decay, lång sustain och stark grundton, men övertonerna är mycket svaga. Tungt - c:a 3,25 - 3,5 kg.
 

Hård lönn
är vit i färgen och sällan särskilt intressant att titta på (om det inte är ögonlönn). Det låter ungefär som mjuk lönn, fast ännu hårdare och toppigare. Mycket tung, c:a 3,5 - 3,75 kg.
 

Burl (Vril på svenska)

Ibland använd en "burl" topp på exklusiva gitarrer. Burl är ett resultat av att ett trä är utsatt för någon form av stress, t ex trädet har blivit skadat. Det kan uppträda på de flesta trädslag. Det är hett eftertraktat på grund av sitt unika och vackra utseende. Därav är priset högt för råvaran.

Pinewood (Furu)
Till och från har furu använts som material i gitarrkroppar. Man får en förhållandevis varm ton men ändå en tydlig diskant. Det är utmärkt sustain. Träslaget är lite mjukt så man kan få lite "dings" om man inte är försiktig med gitarren. Å andra sidan är det lätt. Bör vara kvistfritt eftersom kådan kan ställa till det annars för lacken. I Green Guitars sortiment finns en modell med furukropp och topp av walnöt. 
 

Toppar

Gitarrtillverkarna använder ibland olika trä till översta lagret på framsidan på gitarrkroppen. Toppen limmas på kroppen. I först hand är man ute efter ett snyggt utseende på gitarren. Tjockleken varierar från flera millimeter, ibland centermetertjockt, till bara någon tiondels millimeter som återfinns på billigare gitarrer. En tjock topp påverkar ljudet så tillverkaren kan genom olika kombinationer få fram specifik karaktär. Flammig lönn på kropp av mahogny får tonen att bli mer distinkt, eftersom diskanten ökar och basen minskar något. Quilted Maple har något lite mindre diskant än flammig lönn även om skillnaden är liten. Birdseye maple är ungefär som Flammed Mape. En topp av rosewood förstärker mellanregister och bas något. 
 

Övrigt

Även formen på gitarrkroppen har betydelse för ljudet. Det kan vara skillnad på t ex om det övre hornet är längre. Men formen gör väldigt lite skillnad. Träslaget och mängden trä i kroppen har betydligt större betydelse. De flesta tillverkare gör kroppen i två delar. Enbitskroppar är en lyx men bara av kosmetisk karaktär. Ljudet påverkas inte.

Halsen


De vanligaste träslagen för halsar är lönn och mahogny. Är man ute efter "Fender"-ljud så är det lönn som gäller. På samma sätt bör man välja mahogny för ett traditionellt "Gibson"-ljud. Båda träslagen bör alltid vara lackerade. De slår sig lätt om de inte skyddas mot atmosfäriskt fukt och handsvett.
 

Lönn
Lönnhalsar ger ett briljant och klart ljud, med snabb attack och bra sustain. Vintage-stil där halsen är gjord i en bit med enkel stödstång är lite lättare, och ger ett varmare ljud, än halsar med dubbelexpanderande stödstänger - de sistnämnda ger dock mer sustain och behöver inte justeras lika ofta.
 

Mahogny
är lättare än lönn och ger ett varmare ljud med långsammare attack och mer midrange och botten. Mahogny halsar med rosewoodbrädor brukar ge ett "sjungande" ljud. Bör alltid lackeras.
 

Rosewood
är mycket stabil och väger ungefär som lönn. Den ger ett varmt ljud med moderat attack och lång, balanserad sustain. Behöver inte vara lackerad.
 

Enbits eller laminerade halsar 

En hals i ett stycke ger en livlig ton med rikt övertonsregister. En laminerad hals ger mera komprimerat ljud med kontrollerat övertonsregister, låter mera "tight". Det är större risk att få ojämna toner med en enbitshals, till exempel ett D som klingar dominerande, eller en E-sträng som är matt. Detta brukar dock ej vara något större problem annars skulle det inte finnas så många lyckliga ägare till gitarrer med enbitshalsar. En laminerad hals är i sin konstruktion stabilare.
 

Greppbrädan

De traditionella valen för greppbrädor är rosewood och lönn. Lönnbrädor bör alltid vara lackerade.
 

Rosewood

är lite mjukare än lönn och ger ett varmare ljud med mindre attack, rundare ton och mer midrange. Indian Rosewood har i mångt och mycket ersatt rosewood från Brazilien som är utrotningshotad. Den indiska är en värdig ersättare men som med alla träslag måste rätt bitar väljas ut. Det finns "döda" bitar i alla träslag. Därför är kunskap och kvalitetsmedvetenheten hos tillverkaren avgörande.
 

Lönn
Lönn ger ganska snabb attack och decay, briljant ton och bra sustain. Vill man ha maximal "twang factor" eller vintage Fender ljud bör man välja en gitarr med lönnbräda.

Ebenholts
Ger snabb attack och ett mycket klart och tydligt ljud. Det har en glatt yta så man kan spela snabbt. Det är också ett hårt träslag så det håller för slitage. Det blir en närmast svart yta. Tyvärr är det utsatt för rovdrift och finns numera bara på ett fåtal platser i världen.

Ombandning
När ett  instrumentet behöver bandas om - förr eller senare behöver det göras - är det mycket dyrare att banda om en lönnbräda, eftersom den måste omlackeras. Det är ett tidsödande jobb att skrapa bort lacket från banden igen efter lackeringen. Rosewood brädor är relativt lätta att banda om. Ebenholts är svårare eftersom det är lätt hänt att flisor följer med när man lyfter de gamla banden.

svenskt trä

Klimatet i Sverige gör att träden växer långsamt och virket får hög densitet. Det gör att det är lite tyngre än de traditionella gitarrträslagen. Detta gör dem inte mindre lämpade som tonträ, snarare tvärt om i många fall.

Al
Al låter i stort sett som amerikansk al. Det har ett jämnt frekvensregister. Fungerar bra till kroppar , gärna med en topp av lönn eller ask. Om kroppen ska lackas i en solid färg  kan man med fördel bara  använda al. Om den ska betsas, oljas eller klarlackas är en topp av ett intressantare träslag, t.ex. ask, alm eller flammig lönn, lämpligt.

Alm
Alm låter ungefär som mahogny. Det är ett ganska tungt, mörkbrunt träslag som passar bra till kroppar. Ådringen är mycket tydlig och ser bra ut om den betsas eller oljas. Det är ganska lättarbetat.

Ask
Ask har mera mellanregister än den amerikanska motsvarigheten. Det är hårt, tungt och vackert ådrat och passar därför bäst som topp på en kropp av ett mjukare träslag, gärna book-matched. Eftersom det är så hårt kan det vara svårbearbetat, det sliter hårt på verktygen och de stora porerna gör det svårlackat.

Björk
Björk är ett av Sveriges vanligaste träslag. Det har bra attack och kraftig diskant, låter ungefär som lönn.
Björk fungerar bra som halsträ men kan också användas i baskroppar.

Ek
Ek är ett hårt, starkt och tungt träslag. Fungerar bra till greppbrädor och ofta som ett av träslagen i laminerade halsar.
Ljudmässigt ligger det någonstans mellan ebenholts och rosewood. Enbart ek i en hals blir gärna för stumt. Ek ska alltid lackas.

Körsbär
Körsbärsträ är hårt och tungt. Färgen är brun och ådringen mycket vacker. Det fungerar bra till både kroppar och greppbrädor. Ser mycket bra ut om det oljas.

Lind
Lind är mycket lätt och mjukt. Det låter luftigt med fina övertoner och passar bättre till gitarrer än basar.
Eftersom det lätt får fula märken kan man lägga på en topp av ask, som är betydligt tåligare.
Träet är inte speciellt vackert att titta på, så en topp kommer väl till pass även av den anledningen.

Lönn
Lönn är ett hårt och böjfast träslag som lämpar sig väl till halsen. Flammig lönn är mycket vackert som topp på kroppar, gärna book-matched. Bra attack och diskant. Svensk lönn är något tyngre än amerikansk.

Poppel
Poppel påminner om basswood (amerikansk lind). Det är ganska mjukt och väldigt lätt, lättare än swamp ash, och har ofta vacker ådring. Träet fungerar bra till kroppar, gärna med en topp av lönn, ask eller körsbär.

Materialval i green guitars

Green LP Custom

I våra gitarrer används noga utvalt trä av hög kvalité med goda ljudegenskaper, som torkat länge och som tål stötar.

 

- mahogny eller al till gitarrkroppen

- toppar av lönn, rosewood eller burl

- lönn och mahogny i hals

- greppbräda av lönn och rosewood 

 • John • 7 april 2024 19:11:43
  Väldigt bra info men har ni inte glömt att skriva om furu (pinewood)? Amerikanska företaget Novo Guitars använder enbart pinewood till sina kroppar.
 • Hej John! tack för beröm. Jo det har vi. Vi har faktiskt en modell med furu i kroppen. Green TL Rosewood. Den låter väldigt bra. Så furu fungerar verkligen som träslag i gitarrkroppar. /Anders

  8 april 2024 10:23:38

 • Göran Liljeblad • 20 juli 2023 09:57:10
  Det är det bästa som hänt mig om info
  om elgitarrer
 • Robin wang • 28 november 2022 16:53:16
  Jag spelar själv gitarr så är jag också nyfiken på de olika träslagen som man kan bygga en gitarr av. Väldigt bra information mycket detaljerat de tycker jag om.
 • Tommy Åström • 3 augusti 2022 17:10:46
  Jäklar så informativt och intressant.
 • Per-Erik Petersson • 27 december 2021 09:13:45
  Håller på o bygger en guitar, Halvakustisk ful grej, mickar inspirerade av Steve Vai's Designs. Kommer nog låta bra tror jag. Era förslag på träslag kommer väl till hands.
  https://live.staticflickr.com/65535/51777687521_041cb287c1_w.jpg
  Blog om mina instrument ideer o designs
  https://pepromusdesign.blogspot.com/
 • Göran • 12 oktober 2020 19:42:01
  Det ska nog funka med Ek till kropp i alla fall sjödränkt ek https://youtu.be/yrdis2cApaQ
 • Håkan • 5 oktober 2020 17:14:56
  Hej.
  Har försökt få tag i al till en kropp men hittar det ingenstans. Någon som vet var man kan få tag i det i Stockholmstrakten?
 • Hej Håkan! Tyvärr har vi inte heller koll på det./Anders

  6 oktober 2020 10:00:55

 • Isac • 18 november 2019 16:27:49
  Hej! Jag hade tänkt bygga en elgitarr i formen av en Stratocaster med en kropp av svensk Ek och när jag läser på er sida verkar det ha en snabb attack med klart ljud och bra sustain? Till denna kropp hade jag tänkt hals och greppbräda av svensk Lönn då detta trä också är tungt och har bra attack. Är detta en bra kombination eller ska jag välja något annat till hals och greppbräda?
 • Hej Isac! Har missat ditt inlägg. Ek är väldigt tungt så det lämpar sig inte till kropp. Du behöver i så fall fräsa ur kamrar men då tappar du de possitiva egenskaperna som ek har. Men det är aldrig farligt att testa./Anders

  6 oktober 2020 10:00:02

 • Kjell-Åke Apell • 13 oktober 2019 08:13:54
  Äntligen hittade jag info. om tonträ !
 • Pierre • 3 oktober 2019 15:18:17
  Hej. Är ute efter en scalloperad stratahals i rosewood med dom bredaste nya rostfria banden. Är det något ni kan fixa fram? Mvh Pierre
 • Hej Pierre, tyvärr så säljer vi inte delar.mvh Anders

  3 oktober 2019 15:20:22