Tips & Tricks - Underhåll - byta strängar

Så här byter du strängar

Det är viktigare än vad man tror att det görs rätt. Annars är risken att gitarren vill stämma om sig. Den vanligaste orsaken till att en gitarr inte håller stämningen är felpåsatta strängar. Byter du strängtjocklek så ändras spänningen på halsen och den böjs antingen framåt (tjockare strängar) eller bakåt (tunnare strängar). Då kan du behövar justera dragstången för att gitarren ska låta bra och bibehålla sin spelkomfort.  Det är bättre än att försöka kompensera med justering av stallet. Tjockare strängar kan också orsaka problem med att gitarren stämmer om sig. Det beror på att strängen fastnar i sadeln, vilket kräver att man ökar spårets bredd. Detta är något som kräver rätt verktyg och kunskap för att fixa till. 

 

  1. Byt en sträng i taget - det blir lättare att hitta rätt anspänning på strängen (rätt stämning)
  2. Plocka bort strängen genom att lossa strängen eller klipp av den
  3. Montera ny sträng, låt hålet på stämskruvens axel vara i 90 graders vinkel mot halsen
  4. Anpassa längden (lagom slack) så att det blir mellan 1,5 varv till 3 varv runt stämskruven
  5. Strängarna bör lindas neråt på axeln, ibland kan det vara vettigt att linda 6:e strängen (bassträngen) uppåt för att minska vinkeln över sadeln, gäller på gitarrhuvud av t ex stratocastertyp.
  6. Stäm strängen
  7. Stretcha strängen så slipper du stämma om den hela tiden nu när den är ny
  8. Klipp av den överflödiga biten

 

Byte till tjockare strängar

När du byter till tjockare strängar kan du behöva justera dragstången i halsen. Det beror på att det sammanlagda trycket av strängarna ökar med ökad tjocklek. 

Strängtryck 
9-42 strängar ger ca 39 kg tryck
10-46 strängar ger ca 47 kg tryck
11-52 strängar ger ca 54 kg tryck

Man får spänna dragstången för att kompensera för det ökade trycket. Annars är risken att du får för mycket böjning av halsen och därmed också för hög stränghöjd. 

Man kan också behöva öka spårens bredd i översadeln. Risken är annars att gitarren stämmer om sig eftersom strängen kärvar i spåret och går inte tillbaka efter en bendning. Man behöver ha ordenliga verktyg för detta jobb - enklast är att lämna till gitarrmek. 

FGN Neo Classic Series