Tips & Tricks - Underhåll - Justering av mickar

Tesla VR-60 Classic Tesla VR-60 Classic

Justering av höjden på gitarrmicken ändrar karaktären

 

Mickens avstånd till strängen påverkar karaktären på ljudet och volymen. Mindre avstånd ger mer bas och högre volym. Det är viktigt att alla strängar har samma volym. Men det är tycke och smak som styr. Vissa justerar micken närmare strängarna för de tunnare strängarna. Kommer micken för nära kommer magneten att påverka strängens vibration som då blir kortare och det blir mindre sustain. Men ligger micken för långt ifrån blir sustainen sämre. Det gäller att hitta rätt avstånd. Ett riktmärke kan vara ca 3 mm avstånd, men prova dig gärna fram.

 

Här kommer ytterligare lite riktvärden. Tryck ner strängen vid det sista bandet och mät från toppen av polen till undersidan av strängen. Avståndet ska vara som störst på 6:e strängen halsmicken och minst avstånd på 1:a strängen vid stallmicken i de flesta fall, dock inte humbucker, men som med allt annat prova dig fram vad som passar just dig.

 

Texas Specials: bassträng (6:e) 3.6 mm och diskantstängen (1:a ) 2.4 mm
Vintage style: (6:e)2.4 mm och (1:a) 2 mm
Standard Single-Coil. (6:e)2 mm och (1:a)1.6 mm
Humbuckers: (6:e)1.6 mm och (1:a)1.6 mm

Humbucker Vintage: stallmick (6:e) 2,4 mm och (1:a) 2,4 mm (hals som ovan)

Green LP Standard