Tips & Tricks - Underhåll - Justering och intonering

Justering och intonering av elgitarr

 

Allmänt om stränghöjd
Alla vill ha ett lättspelat instrument. Men beroende på vilken spelteknik man har får man till viss del justera stränghöjden därefter. En del spelar med hårt anslag, då är det omöjligt att ha stränghöjden riktigt låg eftersom det blir mycket bandrassel. Vissa kan ha väldigt låg stränghöjd, men det är alltid gitarrister som spelar förhållandevis försiktigt. När gitarren kommer från fabriken har man oftast tagit viss höjd för att det inte ska bli strängrassel beroende på klimatet i det land gitarren hamnar. I Sverige har vi ett svårt klimat för gitarrer med perioder med hög luftfuktighet och perioder med väldigt torr luft. Det gör att gitarrhalsarna rör på sig. Vill man ha låg stränghöjd är det därför inte ovanligt att man får justera dragstången och sadelhöjden ett antal gånger under ett år.

 

Tre saker att justera

Tre saker avgör hur gitarren är justerad:

 

1.Stränghöjden vid sadeln

2.Halsens justering (dragstången)

3.Stränghöjden vid stallet

 

Gör gärna justeringarna i ovan nämnd ordning. Det enklaste är givetvis att justera stränghöjden vid stallet, så om du inte vill eller kan annat går det att börja med stränghöjden vid stallet. Får du då inte ordning på ditt instrument måste även punkt 1&2 kollas. Hjälper inte heller det är det säkert en bandslipning eller ombandning som behövs.

 

Stränghöjd vid sadel

Stränghöjden vid sadeln brukar justeras så att strängen nästan når band 1 när du trycker ner den vid band 3. Det går att ha höjden ännu lägre, men inte alltid. Ett riktmärke kan vara tjockleken på ett vanligt 80 gr A4 papper.  Strängrassel kan då uppkomma mellan sadeln och bandet där strängen är nedtryckt, speciellt på basar. Var mycket noggrann när du filar i sadelspåren, speciellt om du har en gitarr med svaj. Sadelspåren skall inte vara djupare än strängens tjocklek, det är annars svårt att se och känna där långt nere i sadeln. Behöver du gå djupare så kan du ta fila bort lite på hela ovansidan på sadeln. Det är viktigt att spårens botten är rundad som strängen, annars hakar strängen lätt upp sig. OBS! Viktigt är också att anliggningsytan slutar precis där greppbrädan börjar (och den vibrerande stränglängden), annars får du intonationsproblem, luta filen lite men inte för mycket. Låt filen följa strängens riktning mot stämskruven. Fila inte i sadeln om du inte har rätt verktyg. Till bas går det bra med en vanlig rund nålfil, till de tunna gitarrsträngarna måste det till specialfilar, en juvelfil eller en speciell sadelfil. Här till höger finns en video som beskriver förfarandet. Det finns fler på Youtube. När du är klar kan du putsa lite lätt med en fint dubbelvikt sandpapper och smörja in spåret med grafit med hjälp av en vanlig blyertspenna. Blyet i pennan är grafit.

 

Justering av halsen med dragstången

Precis som med det mesta finns det olika tycke och smak. Generellt så är det lämpligt med mycket böj på halsen och därmed hög stränghöjd om du spelar med hårt anslag. Med ett lätt anslag kan du ha en nästan rak hals och låg stränghöjd. Om du håller ner strängen vid första och sista bandet på 6:e strängen (den tjocka) kan du kolla mellanrummet mellan strängen och banden mitt på halsen.Gitarren ska hållas vertikalt som om du spelar på den. En strängtjockleks mellanrum är för mycket. Du kan trycka ner strängarna vid mikarna med höger armbåge, och hålla ner första bandet med vänster hand. Det går också att använda ett capo. Då kan du trycka ned strängen flera gånger vid ca 9:e bandet för att kolla mellanrummet. Du kan också hålla upp gitarren och kolla utmed halsen. Det bör vara lite böj på halsen. Vid 7:e bandet så kan 0,3-0,5 mm vara lagom avstånd mellan bandets översta punkt och strängens undersida.

 

Skruva ett kvarts varv i taget och testa, medurs = rakare hals, moturs = mer böj. När det blir lika mycket bandrassel över hela halsen har du hittat rätt (eller försök kompensera för att kunna ta i mer på en del av halsen). OBS! Det finns instrument där dragstången spänns motsols. Detta är dock mycket ovanligt, men kolla gärna vilket håll halsen rör sig på innan du vrider mycket, för säkerhets skull. Har du stämt ner eller plockat bort strängar som sitter ivägen för justeringen, behöver du oftast dra ett 8-dels varv till innan du stämmer upp igen för att motverka den extra dragkraften.

 

Om halsen rör sig från strängarna och bildar en s.k. back bow måste du justera stången åt andra hållet. Det förutsätter att gitarren har en avancerad dragstång s.k. dubbelverkande (sitter på alla vi levererar). Skruva moturs tills motståndet släpper. Fortsätt att skruva tills du känner motstånd och får lagom böj eller rak hals. Hjälp dragstången att hitta rätt läge på halsen genom att du böjer halsen i önskvärd riktning med handen. Det kan vara tufft för dragstången att göra jobbet, lättare att du gör det för hand och dragstången bara vidhåller önskvärd halsform.

 

Det går att ha alldeles rak hals om stränghöjden ökas vid sadeln, detta förordas av en del. En annan specialare är att slipa ner de sista banden något för att få mer svängrum för strängarna vid mycket låg stränghöjd.

Lite om hur dragstången är konstruerad

Det finns flera olika sätt att konstruera dragstången. Det vanligaste är att en rund metallstång placeras i ett krökt spår inuti halsen (se figur). Stången fästs i sin ena ände och är i den andra fäst i en justerbar mutter med vilken man kan öka eller minska spänningen i stången. Ju mer spänd stången blir, desto mer vill den räta ut sig och tvingar därigenom det krökta spåret i halsen att också räta ut sig vilket får till följ att halsen kröks. Denna typ av dragstång kan (under tillverkningsprocessen) monteras från strängsidan och ligger då osynlig i halsen, eller från halsens baksida där den då ofta täcks av en remsa trä av avvikande färg från halsen i övrigt (förekommer tex på gitarrer av märket Fender).

På bilden här till höger ser du hur en dubbelverkande dragstång fungerar. Den är mer avanserad och kan böja halsen åt båda hållen, vilket är en fördel om trät i halsen vill dra sig från strängarna och bilda en s.k. back bow. Den övre bilden visar en helt rak hals. Mellanbilden visar en hals med för hårt spänd dragstång som gör att halsen böjs bakåt och skapar strängrassel. Här måste man släppa på trycket. Den undre bilden visar en lätt böjd hals, vilket många föredrar.

Justera stränghöjden med stallet

En Gibson är enkel, där finns bara två skruvar. Kurvan som motsvarar greppbrädans rundning är alltid konstant. Om inte den individuella stränghöjden stämmer blir det dock till att ta fram filen. Om du har en Fender eller motsvarande har du genast tolv skruvar att hålla reda på. Här kan du kolla att stränghöjden blir jämn över alla strängarna: Justera in e-strängarna med lagom stränghöjd, låt sedan de övriga följa greppbrädans rundning Om E1 och E6 har samma stränghöjd ovanför greppbrädan skall även de andra strängarna ha samma höjd. Lägg en rak penna eller dylikt tvärs över strängarna vid stallmiken och "vicka" pennan över strängarna för att kolla att ingen sträng är högre eller lägre i förhållande till rundningen. Mät stränghöjden vid 12:e bandet, översidan på bandet och undersidan på strängen. Du har en tabell till höger här på sidan för olika stränghöjder.

 

Akustisk gitarr

Här kan stränghöjden vid stallet bara sänkas, precis som vid sadeln blir det till att fila. Fila ovansidan, då det kan vara svårt att få undersidan rak igen (om du säkert vet att du klarar att få till en absolut rak undersida är det faktiskt lättare att fila undersidan, men chansa inte). Det är viktigt att stallsadelns undersida har en bra anliggning för att kunna överföra vibrationerna till locket så jämnt som möjligt.

 

Kontrollera, pollera eller slipa banden  

När du synar halsen (ungefär som magistern synar brädan du hyvlat i slöjden) kan man ibland upptäcka att banden är ojämnt höga. Det kan vara orsaken till strängrassel. När en gitarr varit spelad mycket slits banden och man blir förr eller senare tvungen att slipa den. Hur man slipar banden beskrivs inte här - oftast är det bäst att  låta en fackman göra det. Läs mer om bandslipning här Ibland behöver man polera banden på nya gitarrer, strängen hackar när man bänder. Använd 000 stålull - men täck mickarna så inte metalldamm fastnar där. 

 

Intonering

Det är många faktorer som påverkar intoneringen: strängtjocklek, strängtyp, stränghöjd mm. Detta innebär att gitarren måste vara justerad och ha rätt sorts strängar innan intoneringen. Intonering går lite förenklat ut på att kompensera för strängarnas tjocklek. En tjock sträng behöver förlängas för att stämma med de tunnare. Använd stämapparat, det är mycket svårt att intonera på gehör. Sätt också på nya strängar, det underlättar betydligt. Intonera helst dagen efter du bytt strängar, och spela lite först så att strängarna har "satt sig" ordentligt.

 

Jämför lös sträng med oktaven på tolfte bandet. Är oktaven högre än grundtonen skall strängen förlängas, dvs stallsadeln skall dras närmare bakre axelbandsknoppen. När du fått detta att stämma bör du kolla tonen på t ex femte bandet och jämföra med sjuttonde bandet, stämmer det inte där måste du försöka få en kompromiss som stämmer ok. Ofta får man göra hela proceduren flera gånger om det ska bli perfekt eftersom varje justering kan påverka hela gitarren. Man måste komma ihåg att gitarren inte kan stämma perfekt, men det går att kompensera för att få felen så små som möjligt. OBS! Ibland kan en för högt justerad mick göra så att gitarren inte låter rätt - mickens magnet kan dra ner strängen och orsaka svängningar åt fel håll. Det är ofta halsmicken som ligger för nära strängarna.

 

Om gitarren stämmer om sig

Gitarren stämmer inte om sig själv, det är något som hindrar strängarna att gå tillbaka till sitt uppstämda läge när du svajat, bänt, eller spelat hårt. Här är några vanliga orsaker till problem:

 

1. Strängarna kärvar i sadeln

2. Strängarna är upplindade många varv på stämskruven

3. Stallsadlarna har skarpa kanter som hindrar strängarna

4. Stämskruvarna är dåliga

5. Svajet kärvar

6. Eventuella strängtryck hindrar strängarna

 

En justering avhjälper nästan alltid problemet, det är sällan som något behöver bytas.

 

Om du är flitig användare av svaj kan det behövas specialåtgärder, här är några exempel på hur du kan optimera din gitarr för svajande:

1. Graph Tech sadel: enormt hal, strängarna glider tillbaka bra.

2. Graduerade stämskruvar (gradvis lägre strängposter, eliminerar oftast behovet av strängtryck)

3. Graph Tech strängtryck

4. Graph Tech stallsadlar, hjälper även mot strängbrott

 

Eller liknande kvalité. Gör en eller flera av ovanstående åtgärder.

 

Är du svajakrobat kan du montera dit ett Floyd Rose stall. De stämmer aldrig om sig. Var dock medveten om att gitarren aldrig blir original igen, plus att tonen påverkas en hel del (tunnare, mer metallisk ton). Floyd är också struligt att jobba med, du behöver verktyg så fort du skall byta en sträng.

 

Läs om avanserad intonering klicka här!

Alla våra gitarrer justeras och intoneras före leverans

Innan vi på Guitarnet levererar en gitarr så görs en kontroll och eventuell justering av hals, stränghöjd och intonering. Denna kvalitetskontroll är viktig för att du ska få en riktigt skön gitarr som låter bra.

Green LP Custom

Stränghöjd i milimeter (klicka för att förstora)

Stränghöjd, mätt mellanrum vid 12 bandets topp upp till strängens underkant

Justering och intonering

Justering av sadel

Justering av dragstången

justering Stratocaster